Dyrygent

Benedykt Błoński

Prof. sztuk muzycznych
Benedykt Błoński
prof. zw.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (w klasie prof. A. Banasiewicza). Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność artystyczną i naukową. W 1988 roku uzyskał kwalifikacje  I st. (doktorat) w dziedzinie sztuki muzyczne w dyscyplinie artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych a w roku 1993 pomyślnie zakończył przewód artystyczny II st. (habilitacja) w dziedzinie sztuki muzyczne w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.  W roku 1999 (w wieku 42 lat!) otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od roku 1982 do 30.05.2009 r. pracował również z Chórem im. prof. W. Wawrzyczka obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Z chórem tym brał udział w wielu konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, zdobywając szereg najwyższych nagród (I miejsca, złote medale a także Grand Prix). Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną został uhonorowany:

Odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” (1997), Honorową Odznaką Wojewody Olsztyńskiego – „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Nagrodą indywidualną Prezydenta Miasta Olsztyna (2002), Odznaką Honorową Złotą z Laurem Zarządu Głównego PZChiO, Nagrodami indywidualnymi I i II stopnia Rektora UWM w Olsztynie, Nagrodą specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007), Nagrodą Prezydenta Miasta im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).

W swoim dorobku Benedykt Błoński ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne w kraju i za granicą oraz 13 płyt CD z utworami a capella i muzyką wokalno-instrumentalną:

 • Domenico Cimarosa: Requiem pro defunctis;
 • „Od Palestriny do Lennona”;
 • „Sacrum et profanum”;
 • „Cicha noc, Silent Night, Stille Nacht”;
 • A.Borzym – „Czasem…” (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie);
 • dwupłytowy album: „Chwalmy Pana” i „W śpiewie się radujmy”;
 • Gaude Mater Polonia;
 • J.Świder – „Litania Gietrzwałdzka” (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie);
 • „Modlitwa o pokój”;
 • Feliks Nowowiejski: Pieśni morskie na chór mieszany a capella op. 42 (nr 1-17 i nr 18-34);
 • „Wonderful World…”

Benedykt Błoński prowadził także setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Litwa, Białoruś, Meksyk, Argentyna) z muzyką polską i zagraniczną, w tym dokonał licznych prawykonań utworów.

Dyrygent od lat współpracuje z chórami zagranicznymi, a także z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, dla której przygotowywał i prowadził koncerty oratoryjne. Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” , Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie,  Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi” w Suwałkach, Międzynarodowy Konkurs Pieśni Adwentowej w Bratysławie).

Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych „Eurochor 2001”, dyrektorem artystycznym Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra pax”.  Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. F. Nowowiejskiego ( od 2009 r.) i  członkiem International Choir Olympic Council.

Jest kierownikiem naukowym i wykłada dyrygowanie i metodykę prowadzenia chórów  na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od roku 2012- dziekan Wydziału Sztuki), recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora, promotorem czterech prac doktorskich, członkiem Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2009-2016.

Od roku 2009 prowadzi Chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którym już osiągnął znaczące sukcesy ( m.in. I miejsce w kat. chóry mieszane na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym  w Kiten/Primorsko (Bułgaria)-2010r., 2 Złote Medale w kategoriach musica sacra i pop music w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lloret de Mar – Barcelona  – 2014r.),  a także wykonał dzieła wokalno – instrumentalne m.in.: m.in.: Carmina burana C. Orffa,  Requiem d-moll, Mszę C-dur „Koronacyjną” W.A. Mozarta, Requiem J. Ruttera (prawykonanie olsztyńskie), Messe modale en septuor J. Alaina (prawykonanie polskie), Missa pro pace, Angelus, Victoria W. Kilara, IX Symfonię – L.van Beethovena, Te Deum – M.A. Charpentiera, Stabat Mater F.Schuberta, Requiem polskie K. Pendereckiego i opery: Tosca G. Pucciniego  i Traviata G. Verdiego, Jasia I Małgosię E.Humperdincka, Amahl i nocni goście G.C.Menottiego i operetki:  Księżniczkę Czardasza I. Kalmana, Zemstę nietoperza J. Straussa.